خدمات امداد خودرو شبانه روزی (24 ساعته) - شماره تماس : ۰۹۲۲۱۲۷۴۲۶۱
  • با ما تماس بگیرید

    261 74 12 922+

  • ایمیل

    info@emdad-sayar.com

  • تماس با ما
 تعمیر خودرو در محل

تعمیر خودرو در محل

​خدمات کلینیکی قابل انجام ، در محل مورد نظر شما ( صرفا منزل و محل کار ) ، ارائه می گردد . این خدمات شامل سرویس های اولیه و ادواری (تعویض روغن ، فیلترها و …) و بخشی از تعمیرات قابل انجام درمحل می باشد . کافیست در هر ساعتی به صورت شبانه روزی با تلفن مستقیم خدمات در محل مشتری  ۰۹۲۲۱۲۷۴۲۶۱ تماس و با تعیین وقت ، از این خدمت بهره مند گردید . از دیگر مزایای این خدمت :
صرفه جویی در زمان .
زمان انجام کار، با توافق شما .
در صورت تمایل ،انجام کار در حضور شما.​خدمات کلینیکی قابل انجام ، در محل مورد نظر شما ( صرفا منزل و محل کار ) ، ارائه می گردد . این خدمات شامل سرویس های اولیه و ادواری (تعویض روغن ، فیلترها و …) و بخشی از تعمیرات قابل انجام درمحل می باشد . کافیست در هر ساعتی به صورت شبانه روزی با تلفن مستقیم خدمات در محل مشتری  ۰۹۲۲۱۲۷۴۲۶۱ تماس و با تعیین وقت ، از این خدمت بهره مند گردید . از دیگر مزایای این خدمت :
صرفه جویی در زمان .
زمان انجام کار، با توافق شما .
در صورت تمایل ،انجام کار در حضور شما.

تماس سریع